Cửa hàng Cà phê Hoàng Tuấn

Địa chỉ: 23 Võ Thị Sáu, tp Phan Thiết - Điện thoại: 062.3825.239