Cửa hàng Cà phê Hoàng Tuấn

Địa chỉ: 01 Trần Phú, tp Nha Trang - Điện thoại: 058.3814.114