Cửa hàng Cà phê Hoàng Tuấn

Địa chỉ: 01 Nguyễn Trãi, tp Nha Trang - Điện thoại: 058.3510.499