Cửa hàng Cà phê Hoàng Tuấn

Địa chỉ: 111 Nguyễn Huệ, tp Tuy Hòa - Điện thoại: 057.3896.833