Cửa hàng Cà phê Hoàng Tuấn

Địa chỉ: 147 Ngô Gia Tự, tp Nha Trang - Điện thoại: 058.3510.565