Cửa hàng Cà phê Hoàng Tuấn

Địa chỉ: 04 Lê Lợi, tp Nha Trang - Điện thoại: 058.3822.117