Cửa hàng Cà phê Hoàng Tuấn

Địa chỉ: 18A Hoàng Hoa Thám, tp Nha Trang - Điện thoại: 058.3820.157